Szolgáltató Adatai:

Cég neve: Poster Urban Outfit Kft.
Képviselő neve: Lassu-Snyehola Brigitta
Székhely:1064 Budapest Podmaniczky u.57 2/14
Adószám.24111537-2-42
Cégjegyzékszám:01-09-990967

A vásárlás feltétele

A pstrstore.com Internet Áruházban történő vásárlás alapfeltétele, hogy a vásárló minden tekintetben elfogadja a jelen üzleti szabályzatban foglalt feltételeket. E feltételek elfogadását jelenti a rendelések feladása a "A rendelés leadása" gombra kattintva.

A kézhezvétel megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan kiküldésre kerül, igazolja, hogy a vásárló rendelését a pstrstore.com megkapta; ez azonban nem jelenti a vásárló ajánlatának elfogadását.

A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a pstrstore.com kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön emailben küldésével igazol vissza.

A szerződéskötés nyelve: magyar

A megrendelt termék(ek) ára a megrendeléskor érvényes – a rendelésen visszaigazolt – ár. Amennyiben a rendelés áruhiány miatt nem teljesíthető, a megrendeléskori ár a megrendelést követő 10 napig érvényes.

A rendelések iktatása

A beérkezett rendeléseket szerverünkön iktatjuk.

Az elektronikus szerződéskötés lépései

 1. Regisztráció webáruházunkba.
  A Felhasználó köteles a regisztráció során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni.
 2. Webáruházunkban a termék megrendelése (fizetési és szállítási lehetőségek kiválasztása).
 3. A Poster Urban Outfit Kft. a megrendelés megérkezését elektronikus úton legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a Poster Urban Outfit Kft., illetőleg a Felhasználó számára hozzáférhetővé válik.
 4. A megrendelés visszaigazolását követően a rendelés leadása során megjelölt módon személyes átvétellel vagy szerződött futáraink által kiszállítással átadjuk a megrendelt terméke(ke)t. A terméket személyes átvétel esetén készpénzben, kiszállítás esetén utánvéttel vagy előrefizetéssel egyenlítheti ki.
 5. A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.

Vásárlási módok

 • Személyesen veszi át a megrendelt árut: a megrendelő az Interneten leadott rendelés után visszakapott visszaigazolást követően egyeztetett helyen veszi át az árut, s hagyományos módon vásárol
 • Ha futár viszi ki az árut, akkor szállítási címnek olyan címet kell megadni, ahol a megbeszélt napon (hétfő-péntek) 9 és 16 óra között mindig tartózkodik valaki, aki átveszi a csomagot, s az ellenértékét a futárnak kifizeti. A csomag oldalán egy átlátszó tasakban találja a számlát és a garancialevelet (kisebb csomag esetén a dobozban). A számlázási címnek nem kell megegyezni a szállítási címmel. Ha a futár érkezésekor nincs, aki átvegye az árut, a futár cég a küldeményt visszaszállítja nekünk. Ha az adatai közt megadja mobil telefonszámát, a futár szükség esetén felveszi Önnel a kapcsolatot.
 • Ha Ön átutalással fizet, az árut akkor tudjuk átadni, ha a bankszámlánkon látjuk az átutalt összeget.

Garancia és szavatosság

Az eladó az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő garanciát, illetve szavatosságot vállal. [151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet] és annak módosításai ...

Az eladó a megvásárolt termékekre vonatkozóan visszafizetési vagy cseregaranciát csak abban az esetben vállal, ha az adott termék bizonyítottan hibás és a hiba bizonyítottan a termékek átvétele előtt keletkezett. Az átvett termékekkel kapcsolatban hiányosságokra, avagy sérülésre vonatkozóan reklamációt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha az adott termék átvételekor a hiba bizonyíthatóan nem volt kideríthető, illetve ha az adott termék bizonyíthatóan gyári hibás. Az eladó tartalmi nemtetszés miatt semmiféle garanciát nem tud vállalni.

Csere vagy visszavásárlás esetén csak az eredeti csomagolásban tudjuk átvenni a készüléket.

A vásárlástól való elállás joga

 

 • A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen vagy telefonon a honlapon megadott elérhetőségeken. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
 • Távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szerint a fogyasztó a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Elállás esetén a vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul visszaszolgáltatni.
 • A Poster Urban Outfit Kft. kizárólag a sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni, a nem megfelelő használatból eredő kárát érvényesítheti a vásárlón. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A Poster Urban Outfit Kft. követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
 • A termék visszaszolgáltatása történhet bármely futárszolgálattal ez egyeztetett címre történő visszaküldéssel. Postai csomagot nem tudunk fogadni, ezért postai úton a termék visszaszolgáltatása nem lehetséges. A vásárlástól való elállás joga személyes átvétel esetén nem érvényesíthető.
 • Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 17/1999. (II.5.) számú Kormányrendelet rendelkezéseinek értelmében, az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható: Olyan termék esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Ilyen a Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó már felbontotta. Amennyiben jelen pontban felsorolt termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk.
 • A Poster Urban Outfit Kft. fenntartja a vásárlásra tett ajánlat visszautasításának jogát.

Ha a fogyasztó olyan árut rendel, ami nincs raktáron

Ha a fogyasztó olyan árut rendel, ami nincs raktáron, akkor a Poster Urban Outfit Kft. mindent elkövet, hogy a kért terméket beszerezze. Ha a termék már megszűnt, és nem beszerezhető, akkor erről tájékoztatjuk a megrendelőt, és új ajánlatot teszünk részére az utód termék tekintetében.

A felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés csak akkor történik meg, amikor az eladó be tudja szerezni a megrendelt terméket.

Személyes adatok kezelése

 • Az eladó birtokába került mindennemű személyes adatra vonatkozóan az általános adatvédelmi előírások az irányadóak. A személyes adatok felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik.
 • Az eladó a vásárlók adatait kizárólag a vásárlás teljesítése, és a vásárlási feltételeinek későbbi bizonyításának érdekében, illetve a látogató által kért hírlevél rendelkezésre bocsátása érdekében tárolja, illetve használja fel.
 • Adatok átadása harmadik félnek csak és kizárólag abban az esetben fordulhat elő, ha a harmadik fél azt a vásárlás teljesítése érdekében, mint alvállalkozó a vásárlással összefüggő részfeladatának teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges módon fel kell, hogy használja és ebben az esetben is csak és kizárólag azon adatok átadásáról lehet szó, melyek a részfeladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek (például a kiszállítást végző alvállalkozó esetében a szállítási cím és az átvételre jogosult személy nevének megadása). Az esetlegesen alkalmazott alvállalkozókra ugyanúgy kötelező érvényűek az Adatvédelmi törvény előírásai.

A felelősség korlátozása

Az eladó nem vállal semminemű felelősséget a pstrstore.com-hoz való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és vagy kommunikációs (internet) infrastruktúra által okozott hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért függetlenül attól, hogy az a szerver vagy a kliens oldali üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármilyen információt bármikor megváltoztasson (beleértve a jelen üzletszabályzatot is), ami a pstrstore.com-on található, így a termékeket, azok leírását, a termékek alap vagy akciós árát. A fejkamera.hu Internet Áruházzal kapcsolatos mindennemű információ hozzáférhető, így mindebből adódóan a mindenkori információk nem ismeretéből származó hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért az eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

A honlapunkon megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves vagy hiányos adatok kerülnek honlapunkra. A feltüntetett képek esetenként illusztrációk. A termékoldalon található műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékspecifikációért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, a feltűntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek.

Ennek megfelelően Poster Urban Outfit Kft. nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen Önnél keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

Sajnos minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy egy termék ára esetleg téves, ebben az esetben az ajánlattételnek minősülő rendelés elutasításának jogát fenntartjuk.

A távollevők között kötött szerződésekről a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat.

Árak

A feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, alattuk zárójelben szerepelhet a nettó ár is.

 

Kereskedelmi mennyiség esetén

Tájékoztatjuk, hogy internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki! Amennyiben kereskedelmi mennyiségben szeretne termékeket rendelni, kérjük keresse fel ügyfélszolgálati munkatársainkat a kapcsolatnál megadott elérhetőségeinken. 

 

Vonatkozó jogszabályok, rendeletek

 

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
a távollevők között kötött szerződésekről

 

2008. évi XLVII. törvény
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

 

2001. évi CVIII. törvény
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
és annak módosításai...

 

Személyes adatok kezelése

Személyed adatok kezelése:Cégünk fontosnak tartja vásárlói adatainak biztonságos, és diszkrét kezelését. Ezért készítettük el az adatvédelmi politikánkat, amely biztosítja ügyfeleinket arról, hogy adataikat biztonságban kezeljük. A www.posterurbanoutfit.hu  oldalán regisztrált felhasználók adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a www.posterurbanoutfit.hu  alvállalkozójaként működik (pl. DPD  Futárszolgálat). Ekkor azonban, az alvállalkozók a www.posterurbanoutfit.com által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Regisztrációs adatok Vásárlóinknak a regisztráció és a vásárlás folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail stb.). Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések pontos teljesítése érdekében kérjük. Ügyfélszolgálatunk az Ön adatait arra használja, hogy szükség esetén felvegye Önnel a kapcsolatot, és teljesítse a megrendeléseket. A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatás Vásárlóinkat a pontos és gyors tájékoztatás érdekében a következő formában tájékoztatjuk: e-mail, telefon. Javasoljuk, hogy teljes körű regisztrációs adatokat adjon meg, hogy ügyfélszolgálatunk a lehető legrövidebb időn belül fel tudja venni Önnel a kapcsolatot a megrendelésével kapcsolatban.

Reklamációs csatorna, ügyfélszolgálat

Hétköznap:9-17.00-ig
Telefonon:0036 30 827-5490
e-mailban:info@posterurbanoutfit.com
személyesen:Pstr Store-Rumbach Sebestyén u.6
1075 Budapest ,Rumbach Sebestyén u.6
Nyitva minden nap:11:00-20:00

Rekmlamáció kivizsgálásának határideje: 30nap

Fizetési módok

 1. Utánvétel:Fizetés a termék készhezvételekor.
 2. Bank átutalás:Fizetés azonnal de legfeljebb 24 órán belül.
 3. bankártyás fizetés:Fizetés azonnal  online vásárlás során a "Rendelés lezárása" pontnál a "Fizetési mód" legördülő menüjében van lehetőség a bankkártyás fizetés kiválasztására. Bankkártyás fizetés kiválasztás után, ellenőrizzük le, hogy  adataink rendben vannak-e. Miután meggyőződtünk az adatok helyességéről, válasszuk a "Banki fizetés" gombot. A gomb kiválasztása révén a Banki oldal következik, amelyet titkosított kapcsolaton keresztül érhetünk el, adataink és bankszámlánk védelme érdekében. Ezen részben meg kell adnunk bankkártyánk számát, lejárati idejét és CVV kódját. A CVV kód a bankkártya hátoldalán található, 3 jegyű azonosító szám. Ezen banki oldalon tájékoztatást kaphatunk az elfogadható bankkártyák típusáról. Adataink megadása után a "Fizetem" gombra kattintva érvényesíthetjük a tranzakciót. A gomb lenyomása után visszalépésre nincs lehetőség! Ha időközben mégsem szeretnénk a tranzakciót végrehajtani, akkor a "Mégsem" gombra kattintva kiléphetünk a tranzakcióból. Amennyiben ezen felületen az e-mail cím  mezőt kitöltjük a Bank e-mail-ben értesít a sikeres és sikertelen tranzakcióról, és annak részleteiről, egyaránt.

Bankkártyás online fizetési rendszer

A bankkártyával való fizetés a Budapest Bank Zrt. szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül. Ha az online fizetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívja az ügyfélszolgálatunkat.

Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD és MAESTRO

Szállítás

Magyar posta, vagy DPD futárszolgálat.

Részszállítás:Rész szállítás nincs.